Cambiar a castellano

Important: Aquesta enquesta s'ha de realitzar amb un ordinador. No està adaptada per a dispositius mòbils com telèfons intel·ligents o tauletes. Un cop contestada, heu d'esperar 10 minuts per a que una altra persona la respongui seguint aquesta URL: https://percepcio-quimica.pct-turisme.cat/ca/
 
Aquesta enquesta s'emmarca en l'Estudi de l'impacte de la petroquímica al Camp de Tarragona que es duu a terme a la Universitat Rovira i Virgili. Les dades seran exclusivament d'ús acadèmic i el tractament dels mateixos s'ajustarà a la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 

Question Title

* 1. Si desitja participar en el sorteig d'una "escapada de tres dies per a dues persones" valorada en aproximadament 100€, indiqui el seu correu electrònic a continuació (seran vàlides les enquestes completades en la seva integritat):

Question Title

* 2. Sexe:

Question Title

* 3. Edat:

Question Title

* 4. Nivell d'estudis:

Question Title

* 5. Indiqui el Codi Postal del seu municipi:

Question Title

* 6. Quants anys fa que viu a una localitat propera a la petroquímica?
Si considera que no viu a una localitat propera escrigui un zero.

Question Title

* 7. Situació laboral:

Question Title

* 8. Indiqui al mapa el lloc de residència habitual i el lloc de treball o estudi:
Nota: aquesta informació és opcional i se sol·licita per a calcular la distància entre aquests llocs i el focus de risc més pròxim. En el cas que la contesti, serà absolutament confidencial.


Fes zoom per apropar-te a el lloc on vols situar el símbol. S'activarà la funció i et permetrà arrossegar el símbol

Zoom correcte

Question Title

* 9. Li preocupa la presència de la petroquímica?

Question Title

* 10. Treballa, ha treballat o té família directa (parella, pare/mare, fill/a, germà/na, cosí/na, tiet/a) treballant a la petroquímica?

Question Title

* 11. Quin nivell de risc percep a la petroquímica de Tarragona?

Question Title

* 12. Va tindre en compte la petroquímica abans d'anar a viure al seu municipi?

Question Title

* 13. Es pot veure la petroquímica des de casa seva? (Des del balcó, terrassa, finestra, ...)

Question Title

* 14. Per vostè la petroquímica és...

Question Title

* 15. Segons la seva opinió, per al seu municipi la petroquímica és...

Question Title

* 16. Quin nivell de risc percep en les següents situacions?

  1
(Molt baix o nul)
2

3

4

5
(Molt alt)
Quan és de dia
Quan és de nit
Quan el dia és assolellat
Quan el dia és plujós
Quan hi ha molta flama i molt de fum a les torxes
Quan s'escolta molt soroll
Quan es noten olors estranyes

Question Title

* 17. Quin tipus de risc creu que es més probable que succeeixi?

Question Title

* 18. Indiqui al mapa on creu que es troben les fonts de risc petroquímic i valori el seu nivell de perillositat (llocs que poden produir riscos):


Fes zoom per apropar-te a el lloc on vols situar el símbol. S'activarà la funció i et permetrà arrossegar el símbol

Zoom correcte

Question Title

* 19. Indiqui al mapa, si és el cas, els llocs que podrien veure's afectats pels següents riscos i les seves intensitats (llocs que poden veure's afectats pels riscos):Fes zoom per apropar-te a el lloc on vols situar el símbol. S'activarà la funció i et permetrà arrossegar el símbol

Zoom correcte

Question Title

* 20. Conèix les mesures de prevenció a prendre en cas d’emergència?

Question Title

* 21. En cas d'emergència química, com s'indica l'emergència?

Question Title

* 22. Què hauria de fer si es troba a l'interior d'un vehicle en el moment que sonen les sirenes d'emergència química?

Question Title

* 23. Quant temps fa que ha estat coneixedor d'un incident o accident a la petroquímica de Tarragona?

Question Title

* 24. Com creu que es viu al seu lloc de residència respecte a la petroquímica?

Question Title

* 25. Quins són els problemes més greus per a vostè en relació a la percepció del risc? Triï com a màxim 3 de les opcions:

Question Title

* 26. Quines són les seves propostes de millora per reduir o eliminar la percepció del risc de la població?